Sitztraverse aus Lochblech

Sitztraverse aus Lochblech, Traversenbänke mit Ablage
Sitztraverse aus Lochblech, Traversenbänke mit Ablage
Sitztraverse aus Lochblech
Traversenbänke mit 2, 3 und 4 Plätzen

Metallstuhl mit Sitzschale aus Lochblech, SH 45 cm

Metallstuhl mit Sitzschale aus Lochblech
Sitzhöhe 45 cm

Sitztraverse 2er aus Lochblech

Sitztraverse 2er aus Lochblech 

Sitztraverse 2er aus Lochblech mit 1x Ablage rechts

Sitztraverse 2er aus Lochblech 
mit 1x Ablage rechts

Sitztraverse 2er aus Lochblech mit 1x Ablage links

Sitztraverse 2er aus Lochblech 
mit 1x Ablage links

Sitztraverse 3er aus Lochblech

Sitztraverse 3er aus Lochblech 

Sitztraverse 3er aus Lochblech mit 1x Ablage rechts

Sitztraverse 3er aus Lochblech 
mit 1x Ablage rechts

Sitztraverse 3er aus Lochblech mit 1x Ablage mittig

Sitztraverse 3er aus Lochblech 
mit 1x Ablage mittig

Sitztraverse 3er aus Lochblech mit 1x Ablage links

Sitztraverse 3er aus Lochblech 
mit 1x Ablage links

Sitztraverse 4er aus Lochblech

Sitztraverse 4er aus Lochblech 

Sitztraverse 4er aus Lochblech mit 1x Ablage rechts

Sitztraverse 4er aus Lochblech 
mit 1x Ablage rechts

Sitztraverse 4er aus Lochblech mit 1x Ablage mittig rechts

Sitztraverse 4er aus Lochblech
mit 1x Ablage mittig rechts

Sitztraverse 4er aus Lochblech mit 1x Ablage mittig links

Sitztraverse 4er aus Lochblech
mit 1x Ablage mittig links

Sitztraverse 4er aus Lochblech mit 1x Ablage links

Sitztraverse 4er aus Lochblech 
mit 1x Ablage links

!